Bu bir Kitap'tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.

(İbrahim Suresi, 1)

Text Size

Peygamberler Tarihi: HZ MUHAMMED

Allah'ın Peygamberimiz (sav)'in Üzerindeki Mucizevi Koruması 1

Peygamber Efendimiz (sav) peygamberlik göreviyle şereflendirilmeden önce de çok akıllı, basiret sahibi mübarek bir insandı. Onun tüm bu seçkin özellikleri kavmi tarafından da bilinmekteydi. Buna karşın çevresindekileri Allah’a iman etmeye ve putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırmaya başlayınca,kendisinin üstün ahlakına şahit olmalarına rağmen Peygamberimiz (sav) iman etmeyenlerin en büyük hedefi haline gelmiştir. Ancak Allah Peygamberimiz (sav)’e hem fiziksel hem de manevi anlamda büyük bir güç ve heybet vererek onu her şartta rahmetiyle korumuştur.

Read more...

Hz. Muhammed (sav)’in Tebliği Alemler İçin Bir Rahmettir

Yüce Allah (cc), ahlaki olarak bozulmaya uğramış, Kendisi’ni zikretmekten gafil duruma düşmüş insan topluluklarına bir rahmet olarak elçiler göndermiştir. Elçiler de onlara doğru yolu göstermişler ve onların yaptıkları yanlışlardan vazgeçmeleri için çaba harcamışlardır. Tebliğin birçok yöntemini kullanarak Allah’ın (cc) varlığını ve birliğini anlatmışlar, cennetle müjdeleyip cehennemle uyarmışlardır.

Read more...

Hazreti Muhammed (sav)'in Gençlere Verdiği Önem

Kur'an'da Gençler 

Yüce Allah'ın en değerli nimetlerinden biri olan gençlik, bir kişinin Allah'ın rızasını kazanmak ve Kur'an ahlakına hizmet etmek için çaba göstermeye başlayabileceği en verimli dönemlerden biridir. Kur'an ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleri incelendiğinde, Kur'an ahlakının yayılmasında gençlerin öneminin büyük olduğu görülmektedir.

Read more...

Hz. Muhammed (sav)'in Üstün Ahlakı -1

Peygamber Efendimiz, Allah'ın "… ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdiği gibi insanlar için son peygamber olarak gönderilen, Allah'ın en son hak kitabını vahyettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah'a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı, Allah'ın dostu, Rabbimizin katında üstünlüğü olan, müminlerin de dostu, en yakını ve velisidir.

Read more...

Hz. Muhammed (sav)'in Üstün Ahlakı -2

Peygamberimiz (sav) insanlardan hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah'ın hoşnutluğunu aramıştır

İslam dininin en temel özelliklerinden biri, insanın tüm yaşamını Allah korkusu üzerine bina etmesi ve tüm ibadetlerini de yalnızca Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak için yapmasıdır. Allah bir ayetinde müminlere "De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır’" şeklinde buyurmaktadır. (Enam Suresi, 162)

Read more...

Hz. Muhammed (sav)'in Üstün Ahlakı -3

Peygamber Efendimiz müminlere çok düşkün ve şefkatliydi
Peygamber Efendimiz çok içli, şefkatli, anlayışlı, sevgi dolu bir insandı. Dostlarının, yakınlarının, kendisine tabi olan tüm müminlerin maddi ve manevi her türlü sorunu ile ilgilenir, sağlıkları, güvenlikleri, neşeleri için tüm tedbirleri alır, onlara koruyucu kanatlarını gerer, imanlarını ve takvalarını sürekli takviye ederek ahiret hayatlarını düşünürdü. Allah Peygamberimiz (sav)'in bu tüm insanlığa örnek olan güzel özelliklerini ayetlerinde şöyle bildirmektedir:

Read more...

Adalet Sahibi Bir İslam Halifesi: Hz. Ömer

Dört Halife Dönemi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in vefatının ardından İslamiyet'in yaygınlaşmasına vesile olmuş kutlu bir dönemdir. Sırasıyla Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali'nin (ra) halifelik yaptığı dönem boyunca huzur ve refah içinde yaşayan Müslümanların yanı sıra, ondan sonra yaşayanlar da onların üstün ahlakını ve yönetim anlayışını örnek almışlardır. Hz. Ebu Bekir'in (ra) ardından ittifakla halife seçilen Hz. Ömer (ra), Kuran ahlakının tüm özelliklerinin yanı sıra, yüksek adalet anlayışı ile de kendinden sonrakilere örnek olmuş üstün İslam halifelerinden biridir.

İslam tarihinin en adaletli ve huzurlu dönemlerinden biri, Hz. Ömer’in (ra) halifeliği sırasında yaşanmıştır. Hz. Ömer (ra), Müslüman olmadan önce Kureyş kabilesi içinde, Kureyş'in siyasi işleriyle ilgilenmekte ve diğer kabilelerle olan mevcut anlaşmazlıkları çözmekteydi. Hz. Ömer (ra) 33 yaşında İslamiyet’i kabul etmiş ve bunda kendisinin de şahit olduğu, Müslümanların gördükleri tüm kötü muamelelere ve baskılara rağmen gösterdikleri üstün ahlak ve imani kararlılık etkili olmuştur.

Read more...

Peygamberlerin Karşılaştığı Zorlu İmtihanlarda Büyük Sır Vardı

Yüce Allah yarattığı tüm peygamberlerin üstün ahlaklı salih birer mümin olduğunu elbette bilir; onları samimi bir derinlikle ve salih bir imanla yaratan O’dur. Rabbimiz’in seçkin, üstün ve onurlu kulları olmalarına rağmen yine de peygamberler, hayatları boyunca oldukça zorlu imtihanlarla denenmişlerdir. Zorluklar, insanların onların samimiyetlerine şahit olması ve onların üstün ahlaklarını örnek almaları, peygamberlerin Allah’a olan yakin ve candan sevgilerinin pekişmesi, ahirette güzelliklerinin kat kat artması için büyük bir vesiledir.

Kuran ayetleri ile haber verilen kıssalar vesilesiyle bu zorlu imtihan ortamı tarif edilmiştir. Hz. Musa (a.s.), peşindeki zorlu Firavun ordusuna rağmen denizin kıyısına geldiğinde, zahiren bir çıkış yolu gözükmüyordu. Allah’ın Yüce Kadrini takdir edemeyenler “gerçekten yakalandık” derken, ayette belirtildiği gibi Hz. Musa (a.s.) "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." (Şuara Suresi, 62).

Read more...

More Articles...

Page 1 of 2

Start
Prev
1